Digital Innovation Hubs Digital Innovation Hubs

EDIH BA ECDI BA

Contact Data

Coordinator (SME)

Centire s. r. o.

Coordinator website

https://www.centire.com/

Year Established

-

Location

Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, Slovakia, 821 08, Bratislava (Slovakia)

Website

https://www.centire.com

Social Media

Contact information

Tamas Szoke
tamas.szoke@centire.com
+421902900684

Description

Description

The European Digital Innovation Hub Bratislava (hereinafter referred to as "EDIH BA") is a consortium of six entities that will jointly provide services in the field of digital transformation and digital innovation for SMEs and public entities in the creative and cultural industries. The EDIH BA consortium brings together members with rich experience in fostering innovation is SMEs. Individual members already provide SME and public sector services aimed at experimenting with and testing digital innovations (such as FABLAB) to better understand their opportunities and return on investment. They also offer training and skills development, support in finding grants (Grantexpert portal) and investment, and access to innovative ecosystems. In terms of content, the consortium covers the full range of activities in the areas of artificial intelligence (AI), related advanced digital skills, as well as digital solutions / interoperability for the public sector.

Európske centrum digitálnych inovácií Bratislava (ďalej aj „ECDI BA“) je konzorcium šiestich subjektov, ktoré budú spoločne poskytovať služby  v oblasti digitálnej transformácie a digitálnych inovácií pre MSP a verejnýc sektor v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Konzorcium ECDI BA združuje členov s bohatými skúsenosťami v jednotlivých skupinách aktivít popísaných v pracovnom dokumente EK. Jednotliví členovia už v súčasnosti poskytujú služby MSP a verejnému sektoru zamerané na experimentovanie a testovanie digitálnych inovácií (napríklad FABLAB), aby lepšie pochopili svoje príležitosti a návratnosť investícií. Ponúkajú tiež školenie a rozvoj zručností, podporu pri hľadaní grantov (portál Grantexpert) a investícií a prístup k inovačným ekosystémom. Z pohľadu obsahového konzorcium pokrýva celé spektrum činností v oblasti vysokovýkonných počítačov (HPC), kybernetickej bezpečnosti a umelejinteligencie (AI), súvisiacich pokročilých digitálnych zručností, ako aj digitálnych riešení /interoperability pre verejný sektor.

Market and Services

Sectors

 • Public administration
 • Culture and Creative industries

TRL Focus

Services provided

 • Awareness creation
 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Digital Maturity Assessment
 • Incubator/accelerator support
 • Market intelligence
 • Access to Funding and Investor Readiness Services
 • Education and skills development

Geographical Scope

National

Partners

SLOVAK CENTRE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION

Partner Type

Research & Technology organization

Website

https://www.cvtisr.sk/


Faculty of Electrical Engineering and Information Technology STUBA

Partner Type

University

Website

https://www.fei.stuba.sk/


Faculty of Mathematics, Physics and Informatics UKBA

Partner Type

University

Website

https://fmph.uniba.sk/


EGTC Via Carpatia

Partner Type

Other

Website

http://www.viacarpatia.eu/


Slovak National Gallery (SNG)

Partner Type

Other

Website

https://www.sng.sk/en

Technologies

 • Photonics and imaging technologies
 • Artificial intelligence
 • Big data, data analytics, data handling
 • Gamification
 • Additive manufacturing
 • New media technologies
Last updated: 05/01/22 13:50